СЪОБЩЕНИЕ

24-08-2017

*Честване на 19-ти октомври "Ден на българския лекар"

и връчване на наградите "Лекар на годината - 2017 г."*

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Във връзка с честването на 19-ти октомври "Ден на българския лекар" и връчване на наградите "Лекар на годината - 2017 г.", моля да изпратите Вашите номинации в следните категории:
1. Отличени лекари от Районните лекарски колегии
2. Номинирани в категория "За дългогодишна работа в различни специалности"
3. Номинирани в категория "Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина"
4. Номинирани млади лекари в категория "Ти си нашето бъдеще"
5. Номинирани в категория " Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация"

Очаквам Вашите номинации в срок до 20-ти септември на адрес  rlk_hs@abv.bg
С уважение,
д-р Николай Колев
Председател на УС на РЛК Хасково