Срещи на експертни бордове в БЛС

21-11-2017г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Във връзка с предстоящото договаряне на НРД 2018г. за медицински дейности ще се проведат срещи на Бордовете на БЛС по специалности за разглеждане на предложения за промени в пакета за Болнична медицинска помощ (клинични пътеки, клинични процедури, амбулаторни процедури) съгл. приложения график.

    Моля, ако имате предложения за промени в пакета "Болнична помощ" по Наредба №2 и НРД за частта "Медицински дейности", представете ги своевременно на и-мейла на колегията (rlk_hs@abv.bg) или на хартиен носител  в офиса!

С уважение,

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК - Хасково

График

за срещи на Бордовете на БЛС по специалности за разглеждане на предложения за промени в пакета за Болнична медицинска помощ (клинични пътеки, клинични процедури, амбулаторни процедури)

 

 

Специалност

Дата

Начален час

1

Ортопедия и травматология

22.11.2017

14,00

2

Педиатрия, включително: детска пневмология и фтизиатрия, детска ендокринология

23.11.2017

11,00

3

Кардиохирургия

23.11.2017

14,00

4

Клинична имунология

23.11.2017

15,30

5

Нефрология и хемодиализа

24.11.2017

11,00

6

Ревматология

24.11.2017

13,00

7

Гастроентерология

24.11.2017

15,00

8

Ушно-носно-гърлени болести

27.11.2017

11,00

9

Лицево-челюстна хирургия

27.11.2017

13,00

10

Кожни и венерически болести

27.11.2017

15,00

11

Гръдна хирургия

28.11.2017

11,00

12

Хирургия

28.11.2017

13,00

13

Детска хирургия

28.11.2017

15,00

 

Ортопедия и травматология

 

 

14

Неврохирургия

29.11.2017

13,00

15

Нуклеарна медицина

29.11.2017

15,00

16

Урология

30.11.2017

11,00

17

Инфекциозни болести

30.11.2017

13,00

18

Неврология

30.11.2017

15,00

19

Ендокринология

1.12.2017

11,00

20

Акушерство и гинекология

1.12.2017

13,00

21

Очни болести

1.12.2017

15,00

22

Анестезиология и интензивно лечение

4.12.2017

11,00

23

Физикална и рехабилитационна медицина

4.12.2017

13,00

24

Хематология и детска онкохематология

4.12.2017

15,00

25

Неонатология

5.12.2017

11,00

26

Пластично-възстановителна и ест. хирургия;
термична травма

5.12.2017

13,00

27

Съдова хирургия

5.12.2017

15,00

28

Кардиология

6.12.2017

11,00

29

Лъчелечение

6.12.2017

13,00

30

Медицинска онкология

6.12.2017

15,00

31

Пневмология и фтизиатрия

7.12.2017

12,00

32

Клинична алергология

7.12.2017

12,00

33

Клинична токсикология

7.12.2017

15,00

 

Срещите ще се провеждат в централата на БЛС, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, сградата на НЦООЗА, ет. 2, стая № 42