Обръщение към УС на БЛС относно преговори по НРД 2018

13-02-2018

До УС на БЛС

До РК на БЛС

 Уважаеми колеги! 

          С безпокойство наблюдаваме случващото се през последните седмици в системата на здравеопазването в България и се надяваме то да не бъде оправдано при разглеждане на окончателния вариант на НРД 2018 на Извънредния 67 Събор на БЛС /24-25 февр. 2018г./

         Ескалиращото  напрежение  в извънболничната помощ /основно в ПИМП/ създадено от административни недомислици, пречещи на нормалната медицинска дейност на фона на изоставащо финансиране, винаги води до резултат, който никой не би желал. Хроничното недофинансиране на голяма част от дейностите в болнична помощ /основно тези касаещи областни и общински болници/ и неостойностяване на дейностите там очевидно ще продължава да бъде спътник и през  периода на готвения НРД.

         Затова се обръщаме към представителите на УС на БЛС, във финалния преговорен етап да не допускат в  условията на НРД 2018 да бъдат заложени за изпълнение параметри, които допълнително да усложняват усвояването на планираните средства в ПИМП, СИМП и БП. Да не се залагат допълнителните средства като обем дейности за сметка на „забравения“ труд на лекарите и техните сътрудници. Да не допускат възможността и с последващи промени чрез указания и  в наредби да бъдат променяни договорености и да бъдат подлагани на административен натиск лечебните заведения и изпълнителите на медицинска помощ.

 

За УС на РЛК-Хасково,

д-р Николай Колев - Председател на РЛК – Хасково