Общо събрание на РК на БЛС - Хасково: 25-ти април, хотел "Европа", 12,30ч.

15-03-2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

          Уведомяваме ви, че на основание чл. 23, ал. 2 от  Устава на БЛС се свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 25.04.2018г. (сряда) от 12,30ч. в конферентната зала на парк-хотел „Европа” (парк Кенана) при дневен ред:

  1. Отчет на Председателя на УС на РЛК – Хасково;
  2. Финансов отчет за 2017г. и приемане бюджет 2018г.;
  3. SG Експресбанк - Презентация на банков продукт с преференциални условия за лекари;
  4. Разни;

 Форумът е открит за всички редовни членове на Районна лекарска колегия – Хасково.

Присъствието на делегатите е повече от желателно!

 Регистрация на делегатите от 12,15ч. 

14-03-2018г.

УС на РЛК – Хасково