БЛС НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНО СВИКВАНЕ НА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОТПАДАНЕ НА 24-ЧАСОВОТО ДЕЖУРСТВО НА ОПЛ

20-04-2018

   Във връзка с постигнато съгласие между Министерство на здравеопазването и Български лекаски съюз, за сформиране на работна група за отпадане на 24-часовото разположение на личните лекари, БЛС изпрати напомнително писмо за предприемане на незабавни действия по поставения проблем. 

   

   При преговорния процес по НРД 2018 г., съсловната организация и министерството постигнаха консенсус, 24-часовото дежурство да бъде оформено в отделен пакет дейности, извършвани на териториален принцип от общопрактикуващи лекари, които имат възможност да бъдат на 24-часово разположение. Експертната група следваше да започне работа от месец април, когато влиза в сила новият рамков договор. Независимо от изпратените предложения от БЛС за включване на експертни членове в групата, към настоящия момент работния процес не е стартирал. 

   БЛС счита, че поставеният проблем не търпи отлагане или забавяне, поради което настоява за предприемане на спешни действия за решаване на задълбочаващото се напрежение сред ОПЛ, по гореизложения казус.

Официалното писмо тук