Eвропейско финансиране *Здравни услуги в селските райони*

15-05-2018

Инициатива на ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ:

     "Институт за здравно образование е неправителствена организация, чиято цел е повишаване на доверието към медицинската наука и практикуващите я специалисти. Институтът подкрепя медицинските специалисти в стремежа им да бъдат полезни на своите пациенти и работи за масова здравна просвета.

  Стартираме кампания по информиране на медицински специалисти – общопрактикуващи лекари, лекари-специалисти и стоматолози за възможността да се възползват от европейско финансиране за създаване и оборудване на медицински кабинети и реализация на здравни услуги в селските райони. Това е възможно по подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

  Знаете, че европейското финансиране на медицинските услуги у нас трудно достига до единични медицински специалисти, особено в по-малките населени места. Повечето европейски програми се реализират в големи болници, като средства се насочват към тях или Министерството на здравеопазването.
Подмярка 6.4 дава рядката възможност единична лекарска практика или малък медицински център да се възползват от безвъзмездна помощ до 200 000 евро. Важно е да знаете, че това важи само за практики, регистрирани извън областните центрове, т.е. за Област Хасково на първоначалното условие отговарят колегите Ви от общините: Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли. До 2020 г. друга възможност за европейско финансиране на инвестиционни проекти на единични медицински специалисти не се очаква.

  За пръв път в България разработихме кампания конкретно за медицински специалисти с предварителна оценка на шанса за получаване на финансиране. Тя се реализира съвместно с Евро бизнес консултинг груп (член на БАКЕП). Подготвили сме анкетна форма, която предварително да определи шансовете на кандидатстващите, с цел да даде точна информация и да спести излишни разходи.

За всички допълнителни въпроси по програмата можете да се обърнете към: 
г-н Димитър Петков, тел. 056 530 017."

  Информацията и оценката на шансовете ще намерите на  сайта на ИЗО.