68-ият Събор на БЛС избра ново ръководство

10-06-2018г.

   Новото ръководство на БЛС има следния състав:

Председател на УС на БЛС - д-р Иван Маджаров (оториноларинголог);

Зам.-председатели на УС на Лекарския съюз са проф. д-р Николай Габровски (неврохирург) и д-р Николай Брънзалов (специалист по обща медицина);

Главен секретар на УС на БЛС - д-р Стоян Борисов (акушерство и гинекология).

    Представителят на РЛК - Хасково доц. д-р Владимир Гончев  е избран за член на Висшия медицински съвет.

 Списък на членовете на УС на БЛС, ЦКПЕ, КК и ВМС - 

Членове на УС на БЛС

 Д-р Лъчезар Томов

Д-р Георги Бакоев

Д-р Атанас Атанасов

Доц. д-р Христо Шивачев

Д-р Александър Заимов

Д-р Евгени Душков

Д-р Методия Секуловски

Д-р Роза Анева

Д-р Нели Нешева

Д-р Гергана Николова – Ширкова

 

Председател на Акредитационния съвет 

Проф. д-р Борислав Китов

 

Председател на Контролната комисия

д-р Стоян Сопотенски

Д-р Стоян Сопотенски

 

Членове на Контролната комисия

Д-р Михаил Христов

Д-р Николай Бъчваров

 Д-р Ирена Мазнева

Д-р Петър Свраков

Д-р Тинка Троева

Д-р Георги Тодоров
 

Председател на Централна комисията по професионална етика

 д-р Юлия Бянкова 

Членове на Централната комисия по професионална етика

Д-р Калоян Куртев

Д-р Жени Стоичкова

Д-р Николай Йоцов

Д-р Петко Загорчев

Д-р Юрий Жечев

Д-р Ирина Ботева

Д-р Костадинка Пенджакова

Д-р Бисер Николов

 

Членове на Висш медицински съвет

Д-р Георги Цигаровски

Д-р Здравко Димитров

Проф. д-р Петър Панчев

Доц. д-р Владимир Гончев