ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УС НА БЛС

19-11-2018

ОТНОСНО

ЗАКОНОПРОЕКТ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2019г.

 

ДО
Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ КЪМ 44-ТО НС 
Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ 44-ТО НС 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ - МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ - МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Г-ЖА ЖЕНИ НАЧЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА НЗОК
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
  При изготвяне проекта на ЗБНЗОК, БЛС даде редица аргументирани предложения, които да удовлетворят както медицинските специалисти в сектора, така и пациентите. Предложенията на БЛС за конструктивни промени в ЗБНЗОК бяха подкрепени и от Асоциацията на университетските болници, Националното сдружение на частните болници, Националнатa асоциация на частните болници, Сдружението на областните болници, Сдружението на общинските болници и Българска болнична асоциация. След редица предварителни разговори и заседания със страните в преговорния процес, всички заявиха своята убеденост в правдивостта и необходимостта на промените в текстовете, които БЛС предлага.
 В новите предложения на ЗБНЗОК обаче Български лекарски съюз с недоумение забелязва, че един от основополагащите текстове, а именно елиминиране възможността за прехвърляне на суми от параграф в параграф, така че гласуваните веднъж средства по пера да бъдат използвани само и единствено за обезпечаване дейността по направление, липсва в утвърдения от партньорите вариант. Фактът, че договорени вече параграфи отсъстват от новия документ за ЗБНЗОК, обезсмисля водените до момента конструктивни и диалогични преговори и поставя под съмнение подписването на НРД 2019. Едноличното приемане на решения говори единствено и само за задкулисни действия, които ще доведат до колапс на цялата система.
  Съсловната организация твърдо застава зад своето предложение и убеждение, че за правилното функциониране на здравната система, за удовлетворението на пациентите и на медицинските специалисти, за успокояване на напрежението в сектора е задължително обезпечаване дейността по направление, без да има възможност за прехвърляне на вече един път гласувани средства по параграфи в друго направление.
  Български лекарски съюз настоява предложението за фиксиране на средствата по параграфи да бъде вписано в ЗБНЗОК, запазвайки смисъла на предложението от лекарския съюз. От години сме свидетели на практиката за попълване на дефицити в сектора със средства за медицинска дейност, което по същество нарушава волята на законодателя. В тази връзка, БЛС държи дейността на медицинските специалисти да бъде максимално обезпечена и оптимизирана, така че качеството на услугите в сектора да бъде повишено, а здравната система да отговори адекватно на потребностите на населението.
  БЛС заявява, че в случай, че договорените предложения на съсловната организация не бъдат взети предвид, ще предприемем всички позволени от закона мерки, в т.ч. искане на оставка на некоректните партньори в сектора, които безпардонно елиминират вече договорени текстове в ЗБНЗОК. 
С уважение,
Д-р Иван Маджаров
Председател на УС на БЛС