ОБРЪЩЕНИЕ

29-11-2018

                                                                                             До УС на БЛС

До районни колегии на БЛС

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

    Във връзка с наближаващия извънреден 69-ти Събор на БЛС (14,15 декември)  и ситуацията през последните месеци на анонсирано желание за радикални промени в системата на здравеопазването и ролята на БЛС, изказваме своето становище за необходим разум и обединение в редиците на съсловната организация.

През последните месеци новоизбраният УС на БЛС бе изправен пред предизвикателството да защити законовата роля на съюза за участие в процесите на формиране, извършване и контрол на здравните политики, влияещи върху дейността на изпълнителите. Видима бе и променената реакция на предлагащите радикални реформи в сектора - от опит за елиминиране до признаване на мястото, значението и ролята на БЛС във вземането на решенията, касаещи здравеопазването.

Нека предстоящият извънреден Събор да бъде мястото за обсъждане на това, което наистина е на дневен ред и не търпи отлагане – договаряне, в поставените кратки срокове, на анекс към НРД, в който всички български лекари очакват да видят по-добри възможности за дейността си през 2019-та година.

Всички други необходими дебати, касаещи мястото и ролята на БЛС, промени в Устава на организацията, остойностяване на лекарския труд и др., трябва да бъдат разглеждани на друг свикан извънредно Събор.

 

29-11-2018г.

С уважение,

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК - Хасково