Протокол от проведена съвместна среща между представители на НЗОК, БЛС и БФС

07-12-2018

 

На 07-12-2018 бе проведена среща във връзка с писмо на НЗОК с указания по предписване и отпускане на лекарствени продукти.