Позиция на УС на БЛС

25-01-2020

                             Уважаеми колеги,

      Управителният съвет на БЛС категорично заявява:

- По време на преговорите по НРД 2020-2022 не е договарял никакви промени в алгоритмите на старите КП.

- По отношение на КПр 3.1. също не е договарял записаните в НРД 2020-2022 условия.

    Затова през идната седмица 27-31.01.2020 г. са организирани поредица от срещи с НЗОК, на които промените в алгоритмите да бъдат премахнати и да бъде договорно по какъв начин ще бъде заплащана тази по-скъпа КПр. 3.1.
Окончателно този процес ще приключи до средата на месец февруари, когато ще бъде подписан Анекс към НРД 2020 - 2022.

   В тази връзка - припомняме, че на 20.01.2020г.( понеделник), в МЗ беше подписан протокол между БЛС и НС на НЗОК за промяна в параграф 8 в НРД 2020-2022. С документа се гарантира, че нито един текст, променен алгоритъм в КП или КПр, увеличен престой по КП, който не е договорен по време на преговорите между БЛС и НЗОК и не е гласуван от 71-вия
Извънреден събор на БЛС, няма да влезе в сила от 01.01.2020 г.

    Новите моменти в алгоритмите на КП НЕ влизат в сила от 01.01.2020г., а заплащането на цени и обеми за месеците януари и февруари ще се осъществява по реда на НРД 2020-2022, като отчитането за периода ще е по НРД 2018 г.

С уважение,
Д-р Иван Маджаров
Председател на УС на БЛС