ДЕКЛАРАЦИЯ

06-03-2020

ДО УС НА БЛС

ДО РК НА БЛС

 

       УС на РЛК – Хасково с тревога и недоумение следи ситуацията от изминалата нощ, продължила и тази сутрин, при която хора с неустановена представителност поставят свои искания.

Категорично се разграничаваме от подобен род действия, водещи до изместване на фокуса от истинските проблеми в системата на здравеопазването в България. Подобни действия уронват авторитета на цяло едно съсловие, неглижирайки усилията и постиженията в процесите, целящи реформиране и подобряване на българското здравеопазване. Те могат да доведат и до негативни последици не само за работещите в системата, а и за обществото като цяло.

Единственият начин за легитимни преговори и диалог е по законоустановения ред между представителни и легитимни организации и институции.

 

С уважение,

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК – Хасково