Препоръчителен тип лични предпазни средства

16-03-2020

Таблица 1. Препоръчителен тип лични предпазни средства (ЛПС), които следва да се използват в контекста на болестта COVID-19, в зависимост от обстановката, персонала и вида дейност

Обстановка

Целеви персонал и пациенти

Дейност

Тип ЛПС или процедура

Здравни заведения

Болнични заведения

Болнична стая

Медицински персонал

Пряко полагане на грижи за пациенти с COVID-19

Медицинска маска

Медицинско облекло -престилка

Ръкавици

Защита на очите

(очила или щит-маска за лице)

Аерозол-генериращи процедури, извършвани върху пациенти сCOVID-19

Респиратор N95 или FFP2

стандартен или еквивалентен Медицинско облекло - престилка

Ръкавици

Защита на очите

Защитна престилка

Санитари

Посещение на стаята на пациент с COVID-19

Медицинска маска

Медицинско облекло -престилка

Ръкавици за по-тежки процедури

Защита на очите (ако е налице риск от пръски от органични материали или химикали)

Ботуши или затворени работни обувки

Посетители

Посещение на стаята на пациент с COVID-19

Медицинска маска

Медицинско облекло -престилка

Ръкавици

 

Други зони на транзит на пациенти

(в т.ч. отделения, коридори)

Всички служители, включително и медицинския персонал.

Всички дейности, които не включват контактуване с пациенти сCOVID-19

Не се изискват ЛПС

Триаж (разпределение)

Медицински персонал

Предварителен преглед, който не изисква пряк контакт

Поддържане на дистанция от минимум 1 м разстояние.

Не се изискват ЛПС

Пациенти с респираторни симптоми

Всяка

Поддържане на дистанция от минимум 1 м разстояние.

Предоставя се медицинска маска, ако пациентът може да понесе такава.

Пациенти без респираторни симптоми

Всяка

Не се изискват ЛПС

Лаборатория

Лаборант

Обработка на респираторни образци

Медицинска маска

Медицинско облекло -престилка

Ръкавици

Защита на очите (ако е налице риск от пръски)

Административни зони

Всички служители, включително и медицинския персонал

Административни задачи, които не включват контактуване с пациенти с COVID-19

Не се изискват ЛПС