РЕАКЦИЯ

15-05-2020

ДО УС НА БЛС

ДО РК НА БЛС

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

   С тревога бе приета информацията тиражирана във вчерашния ден, че всички лечебни заведения получили плащане (съгл. Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на ИМП за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка) в размер на 85%, ще бъдат принудени да върнат във времето разликата със заработените от тях средства за периода.

   Налага се да се припомни, че лечебните заведения изнесоха и изнасят тежестта на ситуацията, възникнала в рамките на извнредно положения и работеха в изключително различна и стресова обстановка, която не позволяваше по никакъв начин те да функционират в обичайния си режим и да получават обичайното заплащане за дейността си. Припомняме, че за ПИМП бе преустановена възможността за извършване на профилактична дейност и имунизации за всички категории лица, а поради невъзможността за достъп и указанията отправени към хората да не излизат от дома си и да не посещават без изключителна причина обществени места и лечебни заведения, бе реално преустановен контакта им и с лечебните заведения за СИМП и БП. Всичко това създаде невъзможност да извършване на голям процент от дейносттите, формиращи приходите на лечебните заведения по отношение на договорите с НЗОК.

   Необходима е бърза реакция и яснота относно намеренията, ще бъдат или не връщани разликите между заработените и отпуснатите средства съгл. методиката, поради създалатото се напрежение сред лекарите, което би рефлектирало върху качеството на дейността, отношението към пациентите и доверието в системата.

 

С уважение,

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК-Хасково