СЪОБЩЕНИЕ

16-06-2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

    Уведомяваме ви, че на основание чл. 23 от Устава на БЛС и чл. 4, ал. 4 от Устава на Районна лекарска колегия – Хасково  се свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 08.07.2020г. (сряда) от 13,30 часа в конферентната зала на парк-хотел “Европа” (Кенана) при дневен ред:

  1. Отчет на Председателя на УС на РЛК – Хасково;
  2. Финансов отчет 2019г. и приемане бюджет 2020г.
  3. Разни;

Форумът е открит за всички редовни членове на РЛК - Хасково.

 

 

16-06-2020

УС на РЛК – Хасково