СТАНОВИЩЕ на УС на РЛК-Хасково

ОТНОСНО: Предложение на НЗОК за промени на договорените цени за 2015г. на дейности в болничната медицинска помощ.

10-06-2015г.

 

До УС на БЛС

До РК на БЛС

До членове на БЛС

 СТАНОВИЩЕ

на УС на РЛК-Хасково

 

ОТНОСНО: Предложение на НЗОК за промени на договорените цени за 2015 г. на дейности в болничната медицинска помощ.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изразяваме категоричното си несъгласие с предложените от НЗОК промени на цени и дейности в болничната помощ в хода на действащи договори за настоящата година.

Част от предложенията, намаляващи цените на КП, ощетяват финансово лечебните заведения и единственото, което ще постигнат, е да увеличат още повече и без това големите дефицити в системата на болничната помощ. Премахването на клинични пътеки и свеждането им до минимализирани „болнични пакети без болничен престой” е недалновидна идея със сериозни последици за болните. Две-три диагностични и еднократна терапевтична процедура събрани и „пакетно остойностени”, без отчитане на тежестта на конкретния случай, при неглижиране на евентуални съпътстващи хронични заболявания и възможни компликации не представлява нищо повече от ограничена, оскъдна и нискокачествена грижа за пациента. А последната ще доведе до още напрежение в недофинансираната система на здравеопазване в България.

            Дейности „на парче”, остойностени „в пакет”, лишава болните от полагащата им се пълноценна болнична помощ – консултативни прегледи, наблюдение, анестезия и др. При редица от предложените случаи се касае за остри състояния, при които изходът не винаги е бърз и най-благоприятен и болният следва да остане под наблюдение на лекуващ лекар. Отказ на болничен престой за тези болни крие неразумно висок риск за тях.

Редно е подобни предложения за промени да се разглеждат заедно с всички елементи от здравната система и да се съобразят с регионалните специфики. В стотици общини на страната няма възможности за организиране на доболничната помощ да поеме част от болничните дейности – липсва мрежа от МЦ, ДКЦ, специалисти, възможности за 24-часово разположение и пр., което ще породи изключително напрежение и при пациентите и при лекуващите ги лекари.

Решение на проблема с недостига на средства, заложен за пореден път още при формиране на годишния бюджет и то във всички направления /ПИМП, СИМП и БП/, трябва да се търси през очертаващата се повишена събираемост на здравни вноски, както и от очевидно необходима актуализация от народните представители.

Всичко, касаещо в крайна сметка заплащането на изпълнителите на медицинска помощ занапред, е редно да подлежи на широко обсъждане в достатъчни срокове през РК на БЛС, Националните експертни бордове и Събора на БЛС.

 

 

10-06-2015                                                                                      УС на РЛК - Хасково