ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

08-06-2021

 

 До членовете на РЛК - Хасково 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Уведомяваме Ви, че на основание чл. 23 от Устава на БЛС и чл. 4, ал. 4 от Устава на Районна лекарска колегия – Хасково се свиква редовно отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 23.06.2021г. (сряда) от 14,00ч. в конферентната зала на парк-хотел “Европа” (парк Кенана, гр. Хасково) при дневен ред:

  1. Отчет на Председателя на УС на РЛК - Хасково;
  2. Отчети за дейността на КК и КПЕ;
  3. Финансов отчет за 2020г., проектобюджет 2021г.;
  4. Промяна в Устава на РЛК - Хасково в съответствие с Устава на БЛС;
  5. Избор на Председател и Управителен съвет на РЛК - Хасково;
  6. Избор на Председател и членове за Контролна комисия (КК);
  7. Избор на Председател и членове за Комисия по професионална етика (КПЕ);
  8. Избор на делегати за Събор на БЛС;
  9. Избор на членове за Арбитражна комисия;;
  10. Разни;

 Форумът е открит за всички редовни членове на РЛК - Хасково

*Регистрация на делегатите - от 13,30ч.

 

УС на РЛК – Хасково