ГАРАНТИРАНИ СА ПАРИТЕ ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ

05-08-2021

    Във връзка с постъпили запитвания от лечебни заведения, свързани с неяснота и спорове при тълкуванието и прилагането на Методиката за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка БЛС с предложение до НС на НЗОК за съвместно указание.

   С него по категоричен начин се гарантират договорените средства за медиците от болнична и извънболнична медицинска помощ. Или: Парите за ОПЛ и за ДКЦ-тата се определят на база заболеваемостта от Ковид в страната. За работещите в болниците се изплаща нетно допълнително трудово възнаграждение в размер на 1000 лв., съответно 1200 лв. при данни за заболеваемост над 600 на 100 000 души, когато е работил пълен работен месец по график в съответната клиника/отделение/структура. За персонала, който няма изпълнен пълен работен месец – сумата на допълнителното възнаграждение се изчислява процентно спрямо реално отработените по график в съответната структурата часове/дни за месеца.

   Категорично заявяваме, че размерът на горепосочените възнаграждения не зависи от часовете, през които персоналът е осъществявал пряко дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациент/и, представляващи потвърден случай на COVID-19, а от отработени по график часове през месеца в съответната структура.

  Предложение на БЛС за съвместно указание