Препоръки от Световната банка и Европейската комисия за развитие на здравния сектор в България

08-07-2015

Уважаеми колеги,

На проведеното вчера заседание на „Партньорство за здраве” – форумът, председателстван от здравния министър д-р Москов с  участието на  Български лекарски съюз, съсловните организации на зъболекари и фармацевти, болници, бизнес и пациенти, станаха ясни препоръките за задължителни промени в сектора от страна на Световната банка и на Европейската комисия.

 

 Според доклада, като цяло има влошаване на държавното финансиране за здраве, но най- големите проблеми са свързани с  намаляването на нерегламентираните плащания и несъответствието между вложените средства в системата и ефективността от лечението.

Постоянният представител на Световната банка Антъни Томпсън представи в резюме доклада, изготвен по поръка  на  правителството. Според него основен проблем в България е, че се харчат два пъти повече пари, отколкото има в обществените фондове. Въпреки това системата не е достатъчно ефективна и резултатите не отговарят на вложените средства.  Докато държавата покрива 40% от плащанията за здравни услуги, гражданите доплащат от джоба си общо 47%, като делът на доплащане непрестанно расте – от 30% през 2008 г. до 47-48% през 2014 г. 20% от хората с ниски доходи пък изобщо нямат достъп до медицински грижи, а между 6% и 12% от населението на страната остава извън обсега на Националната здравноосигурителна каса.

Международната институция отправи критики и за това, че в болниците влизат пациенти, за които е имало възможност да бъдат лекувани в извънболнични условия. "В 55% от болниците повече от 1/3 от пациентите са могли да бъдат лекувани амбулаторно", сочат данните от доклада, но първичната помощ е организирана по такъв начин, че лекарите имат много стимули да прехвърлят пациентите към болничната помощ, където няма лимитиране. Това  от своя страна, намалява ефективността и пречи на приемствеността при лечението, се казва още  в документа.  

България е и единствената европейска държава с толкова голям брой болници / легла/, съотнесено към населението, посочи Филип Домански от  Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ към Европейската комисия. Освен че са много, болниците в България са големи и трудни за поддържане. Обобщено, препоръките на Комисията са насочени към подобряване ефективността на плащанията в здравния сектор чрез преразглеждане на ценообразуването на здравните услуги, като се постави акцент върху извънболничната помощ; да се намали броят на леглата в болниците за активно лечение и да се изгради система за долекуване и рехабилитация.

ДОКЛАДА НА СВЕТОВНА БАНКА  МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК: