БОРДОВЕТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ БЛС ПРОВЕДОХА ПЪРВАТА СИ СРЕЩА.

16-07-2015

 

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ СЕ РАБОТИ ПО ОСТОЙНОСТЯВАНЕТО И ЗА ИЗВАЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ОТ БОЛНИЧНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

БОРДОВЕТЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ КЪМ БЛС ПРОВЕДОХА ПЪРВАТА СИ СРЕЩА.

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ СЕ РАБОТИ ПО ОСТОЙНОСТЯВАНЕТО И ЗА ИЗВАЖДАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ОТ БОЛНИЧНАТА В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ

          По инициатива на Лекарския съюз се проведе работна среща на тема „Акредитационен съвет и национални експертни лекарски бордове”.

         На срещата присъстваха министърът на здравеопазването д-р Петър Москов, зам. министърът д-р Ваньо Шарков, членовете на Управителния съвет и регионалните колегии на БЛС, председателите и членовете на бордовете по специалности към съсловната организация и представители на академичната общност.

       Основна презентация на функционалната структура на Бордовете и тяхната дейност, беше представена от д-р Юлиан Йорданов, председател на Акредитационния съвет към БЛС. Той наблегна на факта, че медицинската експертиза е в ръцете на съсловието, че продължаващото медицинско развитие е най-важната стъпка, към която медиците трябва да се върнат, държавата трябва да им гарантира необходимото законодателно решение.

      Всички бяха единодушни, че само работата в тясно сътрудничество може да върне престижа на лекарската професия и доверието на българския пациент. „Най-важното е съсловието да е единно, да вървим заедно , за да постигнем консенсус в решаването на важните проблеми. Всички са наясно, че реформа трябва да има, че лекарите трябва да заемат достойното си място с достойни доходи”, заяви председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев.

      „Няма друга държава, където лекарският труд  се мери по количество преминали пациенти. Този труд е свързан само и единствено с качество, а не с норма. Затова и основният разговор между БЛС и държавата трябва да бъде свързан с определяне средното възнаграждение на лекар в България”, заяви от своя страна министър Москов. Той разясни и някои детайли около съдържанието на спешния, основния и допълнителен пакет за медицинска помощ.  Министерството ще формира и ще определи кои заболявания в кои пакети ще влизат, стана ясно от думите на министъра, но Лекарският съюз, в лицето на Националните експертни лекарски бордове, са тези, които трябва да изработят и приложат стандартите за провеждане на лечението. Бордове към съсловната организация, по 45 специалности, ще участват и в определяне на медицинските дейности, които могат да бъдат изнесени от болничната в извънболничната помощ, както и в работата по остойностяване на медицинския труд и цялостна дейност.

       Това са основните насоки, по които Бордовете ще работят до края на годината. 

15.07.2015

ПРЕСЦЕНТЪР