БЛС завежда иск от името на лекарите заради проблема с е-направленията

04-06-2022

   Управителният съвет на Български лекарски съюз взе решение да съдейства за заведеждането на колективен иск от името на лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ срещу компаниите, които не са изготвили в срок програмните си продукти.

   Причината: създалият се хаос в системата, невъзможността колегите, работещи в ПИМП и СИМП да изпълняват своите задължения след 01.06.2022г. заради напълно блокирана работа с отделните софтуерни програми. Недопустимо е дни наред български граждани да не могат да получат необходимите им направления за прегледи и изследвания, а лекарите да бъдат подложени на допълнителен стрес и да понасят всички негативи от създалата се ситуация.

   БЛС настоява компетентните органи да направят необходимите проверки и да установят кои компании  не са изготвили в срок програмните си продукти. Настояваме още и за въвеждането на строг лицензионен режим с ясно разписани отговорности за всички компании, които изработват медицински софтуер.

   Български лекарски съюз се обръща към всички колеги, засегнати от проблема, да изпращат своите сигнали за фирмите, които не са изготвили в срок програмните си продукти до централата на БЛС:  (гр. София, бул. "Акад. Иван Гешов" 15) или на имейл: blsus@blsbg.com. Сигналите ще бъдат включени в колективните искове, за чието завеждане Съсловната организация ще съдейства.