НЯМА ДА СЕ СЧИТА ЗА ОСНОВАНИЕ ЗА НЕЗАПЛАЩАНЕ НА ОТЧЕТЕНА И ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

05-07-2022

НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО МЕЖДУ ДАННИТЕ, ПОСТЪПИЛИ В НЗИС И ТЕЗИ ПОДАДЕНИ В МЕСЕЧНИТЕ ЕЛЕКТРОННИ ОТЧЕТИ НА ЛЕКАРИТЕ КЪМ НЗОК, НЯМА ДА СЕ СЧИТА ЗА ОСНОВАНИЕ ЗА НЕЗАПЛАЩАНЕ НА ОТЧЕТЕНА И ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

 

 

Само за месец юни 2022 г., при установено несъответствие между данните постъпили в НЗИС и данните от месечните електронни отчети към НЗОК (XML файлове) на изпълнителите на извънболнична медицинска помощ последното няма да се смята за основание за незаплащане на отчетена и извършена дейност за месеца.

Това се се разбраха по време на среща в Министерство на здравеопазването председателят на БЛС д-р Иван Маджаров, членове на  УС на БЛС, председателят на НС на НЗОК доц. Васил Пандов и управителят на НЗОК проф. Петко Салчев.

И още: По време на срещата бяха обсъдени новите изследвания и дейности по Наредба 8. Стана ясно, че до подписването на нов Анекс към НРД 2020-2022, където ще бъдат разписани сроковете за действие на новите приложения ще се работи по досегашните условия за профилактика и диспансеризация. 

Уточнено беше, че няма да се изисква разпечатване на бланки с номер 3, 3А, 6 освен при поискване от контролен орган по време на проверка. 

Източник: Пресцентър БЛС