Номинации "Лекар на годината - 2022"

01-09-2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

На заседание на УС на БЛС на 31.08.2022г се взе решение за обявяване на годишните номинации в традиционните категории за „Лекар на годината“. 

Категории за „Лекар на годината“ са:   

  1. “Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“; 
  2. “Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“; 
  1. “Ти си нашето бъдеще“ – награда за младите медицински надежди на България; 
  2. “Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“; 
  3. “Лекар на годината 2022 г.” 

   Всяка районна колегия има право да предложи номинация за всяка отделна категория за участие в избора на Национално ниво. Ако предложения от съответната колегия бъде избран за награда на национално ниво, ще бъдете информирани и колегата поканен на церемонията за награждаване на 19 октомври в София. 

  В категорията “Лекар на годината 2022 г.”, имате право да посочите по един представител от колегия за награждаване на Национално ниво.  

   Вашите предложения очакваме до 20.09.2022г. на електронния адрес на колегията – rlk_hs@abv.bg или на специално създаден за целта електронен адрес – lekarnagodinata2022@blsbg.com.  

 

УС на РЛК-Хасково