Съвместно Указание между БЛС и НЗОК, относно прилагането на чл. 59б, ал. 5 от ЗЗО.

25-08-2015

СЪВМЕСТНИ УКАЗАНИЯ

№ РД-16-35 / 25.08.2015г.

МЕЖДУ НЗОК И БЛС

     Промяната на Приложение №1 към договорите по чл. 59, ал. 1 от ЗЗО между НЗОК и изпълнителите на медицинска / дентална помощ не се счита за разширяване предмета на договорите, съответно на допълнителните споразумения по смисъла на чл. 59б, ал. 4 и 5 от ЗЗО.

     В тези случаи не следва да се прилага ограничителното действие на последно цитираните норми.

 

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС

Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ                                                                       Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ