ЛЕКАР НА ГОДИНАТА 2022

19-10-2022

    Днес, 19-10-2022г. от 11,00ч. в зала „Хасково” се проведе официална церемония по честване Празника на българския лекар и връчване на наградите „Лекар на годината 2022” на заслужили лекари от РЛК – Хасково. 

    На събитието присъстваха десетки лекари от областта, официални гости и журналисти.  Наградите бяха връчени от Председателя на РЛК - Хасково д-р Георги Христов. С приза ЛЕКАР НА ГОДИНАТА 2022 бяха отличени - 

 

1. В категория “Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ -

д-р Антоанета Георгиева Камберова (предложение от МБАЛ Хасково) 

2. В категория “Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ -  

д-р Йордан Стойчев  Кузев  (предложение от МБАЛ Хасково);

3. В категория “Ти си нашето бъдеще“ – награда за младите медицински надежди на България  -

д-р Денислав Георгиев Димов (предложение от МБАЛ Хасково) и

д-р Теодор Филипов Филипов (предложение на УС на РЛК); 

 

С почетен знак и грамота  “Лекар на годината 2022г.” бе удостоен -

д-р Делчо Латев Каравасилев;