СЪОБЩЕНИЕ

10-03-2023

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

    Уведомяваме Ви, че на основание чл. 23 от Устава на БЛС и чл. 4, ал. 4 от Устава на Районна лекарска колегия – Хасково се свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 30.03.2023г. (четвъртък) от 13,30 часа в конферентната зала на парк-хотел “Европа” (Кенана) при дневен ред:

 

  1. Отчет на Председателя на УС на РЛК – Хасково;
  2. Финансов отчет за 2022г. и приемане бюджет 2023г.
  3. Разни;

 Присъствието НА ДЕЛЕГАТИТЕ е повече от желателно!

УС на РЛК – Хасково