*Лекари без граници* търси да наеме -

21-09-2023

      Лекари без граници (Médecins Sans Frontières – MSF) започва нов проект с фокус върху здравето на бежанци и мигранти в регистрационно-приемателния център в гр. Харманли и общността в града.

   MSF търси да наеме лекар, който да предоставя първична медицинска помощ, медицинска сестра и психолог, катo част от екипа на организацията по проекта. Работата на медицинския персонал и психолога ще бъде подпомагана от културен медиатор/преводач.

     Организацията ще предложи пакет за преместване при договори на пълно работно време и/или компенсация за пътуване по договаряне. Работното време на екипа е от 9 до 17 ч. от понеделник до петък. 

        Българските специалисти, които имат желание да се включат в екипа, ще могат да си сътрудничат с международни колеги, да се запознаят с протоколите и методите на MSF и да допринесат за грижата за здравето на уязвима група.

         Лекари без граници е международна независима медицинска и хуманитарна организация, която предлага помощ на бедстващо население, на жертви на природни или причинени от човека бедствия и на жертви на въоръжени конфликти, без дискриминация и независимо от раса, религия, вероизповедание или политическа принадлежност.  

Отворени позиции

 Лекар

Предоставяне на първична медицинска помощ на бенефициентите в съответствие с актуалните медицински познания, протоколите и ценностите на MSF. Възнаграждението за позицията е 37,60 BGN/час бруто.  

Медицинска сестра

Осигуряване на грижи, лечение и проследяване на пациентите в съответствие с лекарските предписания и протоколите, прилагани в организацията, за да се гарантира качеството и непрекъснатостта на грижите за целевата група. Възнаграждението за позицията е 15,80 BGN/час бруто.  

Психолог

Предоставяне на психологическа подкрепа на пациентите в съответствие с принципите, стандартите и процедурите на MSF, с цел подобряване на психичното здраве. Възнаграждението за позицията е 23,90 BGN/час бруто.  

  

Лице за контакт:

Паула Васкез, Ръководител на проекта на MSF в гр. Харманли

Тел: +359886475363 (английски език) 

Имейл: MSF-Harmanli-ProjectCo@msf.org