ПОКАНА за Конференция СОПЛП, НСОПЛБ и РЗИ Пловдив

02-11-2023

Уважаеми Колеги,

      Сдружението на общопрактикуващите лекари Пловдив към НСОПЛБ и Регионална здравна инспекция Пловдив имаме удоволствието да Ви поканим на Научно практическа конференция, на която ще разгледаме :

 - бъдещето на ваксинопрофилактиката;

 - стартирането на новата Национална програма за имунизиране на пациентите над 65 години  срещу пневмококови инфекции и грип;

 - участието на ОПЛ във ваксинопрофилактиката в контекста на изграждащата се дигитална система за заявяване, отпускане, транспортиране и отчитане на приложените ваксини;

 - новите предизвикателства, които поставя пред нас електронното здравеопазване и НРД 2023-2025.    

      Ще се радваме да проведем дискусия по разгледаните теми и за желаните от Вас промени в НРД във връзка с предстоящите преговори с НЗОК по финансовата рамка за 2024 година.

      Конференцията ще се проведе на 26.11.2023 г. (неделя) от 08.30 до 13,00 часа в гр. Пловдив, във Втора Аудитория на Аудиторния комплекс на  Медицинския Университет на бул. Васил Априлов № 15.

      Конференцията е без такса за участие. Има осигурен кетъринг.

Допълнително изпращаме програмата на срещата.

Очакваме Ви!

 

31.10.2023 г.                           с уважение : д-р Сийка Димчева (директор на РЗИ Пловдив)

                                                                      д-р Костадин Сотиров (председател на СОПЛП и                

                                                                                                                член на УС на НСОПЛБ)

 

 

08.30 – 09.00

Регистрация                                                                                  

 

09.00 – 09.20

 

09.20 - 09.40

 

Приветствия

 

Участието на ОПЛ във ваксинопрофилактиката в контекста на изграждащата се дигитална система за заявяване, отпускане, транспортиране и отчитане на приложените ваксини

Д-р Ина Вълканова СОПЛП                                                       

 

09.40 – 10.00

 

 

 

Пневмококовите инфекции при възрастни хора

Доц. д-р Владимир Ходжев, дм

 

10.00 – 10.20

 

Национална програма по ваксинопрофилактика на пневмококови заболявания. Prevenar 13 – ваксината на избор

Д-р Костадин Сотиров

 

10.20 – 10.40

 

 

10.40 - 11.00

 

 

 

 

 

 

11.00-11.20

 

Събиране на данни, анализ и оценка на епидемична обстановка

РЗИ Пловдив

 

Национална програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип

Д-р Емил Михайлов

 

 

 

 

 

Актуални препоръки в превенцията срещу COVID-19 с иРНК ваксини

Д-р Костадин Сотиров

 

11.20 – 11.40

 

 

 

11.40 – 12.00

 

 

 

12.00 – 12.20

 

 

12.20 – 13.00

 

Национална програма за ваксинопрофилактика на първична профилактика на инфекциите от ЧПВ

Д-р Ина Вълканова СОПЛП

 

Национална програма за ваксинопрофилактика на ротавирусните инфекции

Д-р Недка Стайкова-Стоянова

 

НРД 2023-2025  и електронното здравеопазване - Предизвикателства и възможности

Д-р Костадин Сотиров

 

Дискусия

 

13.00

Закриване                                                                                    

 

 

 

 

Д-р Сийка Димчева Директор на РЗИ Пловдив - 032649000

 

Д-р Костадин Сотиров Председател на сдружение на общопрактикуващите лекари в Пловдив - 0884 38 31 42

 

Без такса за участие.