Декларация срещу насилието над медици

22-01-2024

ДЕКЛАРАЦИЯ

от УС на РЛК – Хасково

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

            За пореден път сме свидетели на посегателство над личността на български медици. Категорично осъждаме и оценяваме като акт на насилие нападението срещу колегите ни - екипа на Спешно отделение към МБАЛ-Хасково.

            Изразяваме и изключителната си загриженост, че подобни актове на вербална и физическа агресия срещу медицински служители по време на изпълнение на служебните им задължения, не са безпрeцедентни.

            Всеки един медик се нуждае от безопасни условия на труд, за да съумява да работи пълноценно и ефективно в полза на пациентите, а основната отговорност на институциите е да осигурят тази сигурност на работното място. 

            Управителният съвет на Районна лекарска колегия – Хасково  декларира своята пълна подкрепа към колегите и апелираме към всички отговорни институции за бързи и ефективни присъди на деятелите и активно прилагане на законовия инструментариум.

           Напомняме, че посегателството над медици по време на изпълнение на служебните задължение е инкриминирано деяние.

 УС на РЛК-Хасково