Съборът даде мандат на УС на БЛС за подписване на Анекса към НРД 2023-2025

17-02-2024

    Със 197  гласа „за”,  2  „против“ и 3  „въздържал се“ делегатите на 76-ия извънреден Събор на Български лекарски съюз приеха и утвърдиха параметрите и условията, при които БЛС да подпише предстоящия Анекс към НРД за Медицински дейности 2023-2025 г.

   Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров отбеляза, че с Анекса се въвеждат промени, които от една страна трябва да отговорят на очакванията на обществото за разрешаването на различни социални проблеми, а от друга да подкрепят иновациите и да са от полза и за пациентите и лекарите.

   “Една от важните промени за пациентите е предвиденият улеснен достъп до изследвания и диагностика”, каза още д-р Маджаров и припомни, че усилията са насочени към улесняване достъпа до еднодневни процедури в болници и диагностично-консултативни центрове, без да се налага хоспитализация на пациента. За ядрено-магнитен резонанс вече няма се налага да чака с месеци, предвиждат заложените промени, а изследването ще се назначава от специалистите в СИМП, както е и сега.

   И още: за първи път се въвежда „минимален“ и „максимален“ болничен престой в отговор на очакванията на обществото за лечението на инсулт. Вече пациентите с тежък инсулт няма да бъдат изписвани след 4-тия ден. За целта е предвидена възможност за престой до 10 дни.

   Проектът предвижда и значителен ръст на цените за детско и майчино здравеопазване. Продължава политиката с всяка следваща година за увеличаване на финансирането на интензивните грижи.  

   В подкрепа на иновациите в медицината за първи път се предлага отделен ред извън общия бюджет за роботизирана хирургия.

   Лечението и проследяването на онкологично болни пациенти по клиничните пътеки и процедури ще бъде без ограничения и се включва към дейностите, за които се определят индикативни стойности (като  раждане и хемодиализа), заплащани от ЦУ на НЗОК. Освен това палиативните грижи за пациентите с онкологични заболявания стават 30 дни.

   76-ият извънреден Събор на Български лекарски съюз прие още годишния финансов отчет на БЛС за миналата година и бюджета на Съсловната организация за 2024 година. Делегатите гласуваха с електронни устройства, което се случва за пореден път на Събор на БЛС.

източник: пресофис БЛС