Съобщение - ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ (24.04.2024)

01-03-2024

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЛК – ХАСКОВО

ДО ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

 

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      Предстои провеждането на редовно отчетно-изборно Общо събрание на Районна лекарска колегия – Хасково на 24.04.2024г. (13:30ч. конф. зала на парк-хотел „Европа“).

   Съгласно решение на УС на РЛК от 28.02.2024г., моля в срок до 20.03.2024г.  да излъчате делегати, представляващи лечебното Ви заведение, групова практика или дружество, при норма на представителство - един редовен делегат на десет лекари и наличие на поне един резервен.

   Протокол за избора на делегатите (с имена, e-mail и телефон) с присъствен лист представете на адреса на колегията:

гр. Хасково 6300, бул. “България” № 150,  ет.5, офис 503  или на e-mail: rlk_hs@abv.bg

 

 NB -  През изминалия мандат, поради системно неприсъствие на заявили желание за участие като делегати, беше изключително трудно да се осъществи дейността на Общото събрание и изпълняване на предвидените в Устава ангажименти. Затова е взето решение от УС на РЛК-Хасково да бъде приложен при формиране на състава на Общото събрание на РЛК Хасково - чл. 23, ал. 3 от Устава на БЛС – Мандатът на делегат на Общото събрание се прекратява предсрочно при системно неизпълнение на задълженията, съставляващо повече от три отсъствия от заседания на Общото събрание без уважителни причини. В този случай делегатът се замества от резервен такъв.

 

С уважение, 

д-р Георги Христов

Председател на УС на РЛК – Хасково