ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ, 24-04-2024

25-03-2024

                                                                                                                                До членовете на РЛК - Хасково 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

    Уведомявам Ви, че на основание Устава на Районна лекарска колегия – Хасково се свиква отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе на 24-04-2024г. в конферентната зала на парк хотел „Европа” (парк Кенана, Хасково) от 14:00ч.

при дневен ред:

  1. Отчет на Председателя на УС на РЛК - Хасково;
  2. Отчети за дейността на КК и КПЕ;
  3. Финансов отчет за 2023г., проектобюджет 2024г.;
  4. Избор на Председател и Управителен съвет на РЛК - Хасково;
  5. Избор на Председател и членове за Контролна комисия (КК);
  6. Избор на Председател и членове за Комисия по професионална етика (КПЕ);
  7. Избор на делегати за Събор на БЛС;
  8. Избор на членове за Арбитражна комисия;;
  9. Разни;

 Регистрация от 13:30ч.

Присъствието на делегатите е задължително.

 Форумът е открит за всички редовни членове на БЛС.

                                                                                                 С уважение:

д-р Георги Христов

/Председател на УС на РЛК – Хасково/