БЛС: И СЛЕД ГРАТИСНИЯ ПЕРИОД СИСТЕМАТА НЕ Е ГОТОВА ЗА ИЗЦЯЛО Е-РЕЦЕПТИ

04-04-2024

   Български лекарски съюз смята, че системата продължава да не е готова антибиотиците да се изписват само с електронна рецепта и след изтичането на гратисния период за използване паралелно на хартиена и е-рецепта. Очакваме отново да настъпят сериозни проблеми, от които най-големият потърпевш ще бъде българският пациент.

За съжаление, предоставеният гратисен период от министър - председателят акад. Николай Денков не беше използван по целесъобразност. За тези над 4 месеца разговори между Български лекарски съюз и Министерство на здравеопазването за изчистването на проблемите не бяха проведени. А сформираната работна група по темата изобщо не е започвала дейност.

Предоставената възможност да се предписват електронни рецепти през мобилното приложение дори и да няма интернет свързаност не решава поставените от нас проблеми.

Все още не е решен въпросът, свързан с проследяването и контрола на лекарствените препарати у нас. Не е ясно и създадена ли е система с информация в реално време за наличните в аптеките лекарствени продукти, която да е свързана с електронното приложение за издаване на електронни предписания? Остава поставеният от нас въпрос по  какъв начин ще се извършва електронно предписание на продукти от лекари, които нямат регистрирано ЛЗ и/ или електронен подпис, както и членовете на БЛС, които не практикуват ( напр. пенсионерите) и не могат да се регистрират в системата и да издават ел. предписания?

В рамките на гратисният период не бяха реализирани и пилотните практики, в които изцяло изписването на медикаменти да бъде на електронни рецепти, за да може да бъде тествана системата и проблемите да бъдат изчистени.

Всички тези въпроси Български лекарски съюз постави и на вниманието на МЗ.

Заявяваме, че Български лекарски съюз винаги е бил за дигитализацията в сектора, без обаче това да превръща, когото и да е в нейни заложници.

В тази връзка Български лекарски съюз изразява принципната си подкрепа на декларацията на фармацевтите, присъствали на пролетна маркетингова конференция и смята, че алтернативата за хартиена рецепта трябва да бъде запазена.

Източник: пресофис БЛС и zdrave.net