С Ъ О Б Щ Е Н И Е

10-09-2015г.

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

30-ти септември 2015г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      Уведомяваме ви, че на основание Устава на РЛК-Хасково се свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 30.09.2015г. (сряда) от 14,00ч. в конферентната зала на хотел “Ретро” (Хасково, бул. „Освобождение” №7) при дневен ред:

  1. Разглеждане и обсъждане променените условия по застраховка «Професионална отговорност»;
  2. Състояние на ел. Регистър на БЛС и разглеждане размера на членския внос;
  3. Обсъждане проекто-бюджети на НЗОК и НРД 2016;
  4. Разни;

 

Форумът е открит за всички редовни членове на Районна лекарска колегия – Хасково, като

присъствието на делегатите е повече от желателно!

 

 Регистрация на делегатите от 13,45ч.

 

10-09-2015г.

УС на РЛК – Хасково