СЪОБЩЕНИЕ

24-09-2015

РАБОТНА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА БЛС

на 06-10-2015г. в гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

          Уведомявам ви, че е организирана среща между оперативното ръководство на УС на БЛС, експерти на БЛС и управителните съвети на районни колегии Стара Загора, Хасково, Кърджали и Габрово, която ще се проведе в гр. Стара Загора на 06.10.2015 г. (вторник) от 15.00 ч. в конферентната зала на хотел „Железник” на адрес: гр. Стара Загора, ул. ”П. Парчевич” № 1.

           Срещата е отворена за желаещите да вземат участие в дискусията колеги от ПИМП, СИМП, БП и управители на ЛЗ от областта.

            С оглед на добра организация и осигуряване на транспорт, моля до 30-ти септември заявете участието си в офиса на РЛК – Хасково (на тел: 0884 34 97 97, rlk_hs@abv.bg).

 

С уважение,

Д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК – Хасково