БЛС НАСТОЯВА ДА СПРАТ НЕЗАБАВНО САНКЦИИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ

25-11-2015

       В свое писмо до председателя на НС на НЗОК г-н Кирил Ананиев и до управителя на НЗОК д-р Глинка Комитов, председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев цитира официалните данни, според които касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания за ПИМП, СИМП и МДД към 31 октомври са в рамките на годишния план. 

 „До края на годината не се очаква преразход на бюджета на НЗОК за тези видове плащания” – се казва в писмото. „Отново категорично заявявам, че не следва да бъдат налагани санкции на изпълнителите на извънболнична помощ, докато не се установи по безспорен начин, че вследствие на превишаване на регулативните стандарти, е настъпило превишаване на бюджета на НЗОК” – завършва писмото на д-р Грозев.
ЦЯЛОТО ПИСМО - ТУК