Подготовка за НРД 2016

06-01-2016

Продължава обсъждането на алгоритмите на клиничните пътеки в БП между експертите от БЛС и НЗОК