Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс”

11-01-2016

организират

за общопрактикуващите лекари

обучение на тема

„РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“

***

Необходимо е да посетите следния интернет адрес: http://dl.ncpha.government.bg и да направите Вашата регистрация.