ДЕКЛАРАЦИЯ на УС на РЛК-Хасково

30-03-2016

До УС на БЛС

До РК на БЛС

До медии

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

       Днес, 30-03-2016г. на свое извънредно заседание Управителният съвет на Районна лекарска колегия – Хасково взе следните решения:

  1. Подкрепя започналите ефективни протестни действия по инициатива на НСОПЛБ и призовава своите членове да се включат в тях до решаване на проблемите, предизвикани от административните неуредици и липса на адекватно договаряне.
  2. УС на РЛК – Хасково настоява Комисията по професионална етика на БЛС да разгледа и даде становище относно декларацията, представена от д-р Кателиева, и вземе отношение за нейната обективност и представителност.
  3. УС на РЛК – Хасково приема следното обръщение към българските граждани, свидетели на случващото се последните дни в системата на здравеопазването:

ОБРЪЩЕНИЕ

Уважаеми пациенти,

Ние, българските лекари, не сме съгласни обществото да бъде заблуждавано, да носим отговорност за изказани неистини от управляващите и да сме съучастници във влошаване на здравословното състояние на обществото.

Ние, българските лекари, работим в условията на нормативна несигурност, необмисленост, понякога дори несъобразност, наложени ни от НЗОК.

Ние, българските лекари, предизвикваме вашето недоволство с безкрайната административна работа, която трябва да извършваме за всеки случай.

Ние, българските лекари, искаме да знаете, че парите от здравната каса се разпределят според това, колко здравни вноски са събрани и колко е внесла държавата, а не според потребностите ви за осигуряване конституционното право на всеки за гарантирана, достатъчна по обем и с европейско качество медицинска услуга.

Ние искаме да знаете, че за медицинската услуга се плаща колкото пари има, и че здравният бюджет не е достатъчен за всички.

Обръщаме се към всички вас с благодарност за това, че сме и сега заедно – чуйте ни и ни подкрепете!

 

30-03-2016г.

С уважение

Д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК - Хасково