Среща на БЛС с МЗ и НЗОК на 10-05-2016

20-04-2016г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля в срок до 25-04-2016г. да ни информирате за вашите проблеми и въпроси, свързани с прилагането на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК.

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК-Хасково