Представляващи БЛС в състава на арбитражната комисия, която ще разглежда оспорените констатации на длъжностни лица - контрольори РЗОК/НЗОК

03-05-2016