ОТГОВОР

04-11-2016

Изх. № 793 / 04-11-2016

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА УС НА БЛС

 

относно: Въвеждане на пръстов автентификатор в ПИМП от 01.01.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ Д-Р ГРОЗЕВ,

 

     Във връзка с Ваше писмо от 31-10-2016г. бе проведно запитване до лекарите и лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ в обл. Хасково. Поради очевидно краткия срок не бяха получени много мнения.

     Постъпи предложение да бъде започната кампания за разясняване правото на пациентите, че е възможен отказ от пръстова афтентифиция и същата не може да бъде задължителен елемент за извършване на лечебна дейност.

     Не постъпи мнение от лечебните заведения за болнична помощ, където от 01-11-2016г. е въведена пръстовата автентификация като задължителна процедура за извършване и отчитане на дейността.

      Не постъпи официално предложение и от общопрактикуващите лекари в областта, поради очевидно голямото количество неясни моменти относно въвеждането на подобен род регистрация и в системата на извънболнична помощ.

 

С уважение

д-р Николай Колев

Председател на УС на РЛК - Хасково