РАБОТНА СРЕЩА - ПРАВИЛА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА

29-01-2019

                                     УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Днес (29.01.2019 г.) по инициатива на УС на БЛС се проведе работна среща с председатели на Националните експертни специализирани лекарски бордове, председатели на научните дружества, членове на Съюза на българските медицински специалисти. Министерство на здравеопазването беше представено от зам.-министър Жени Начева.

   На срещата бяха обсъдени промените в ЗБНЗОК, съгласно които трябва да бъдат изготвени и приети Правила за добра медицинска практика.  Това трябва да стане до 30 юни 2019 г. Ако в тримесечен срок от изтичането на тази дата няма постъпили предложения, то те ще бъдат изработени от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Правилата за добра медицинска практика - обща  част и специални правила, които да се допълват във времето, както следва:

   По време на дискусията се постигна принципен консенсус изработването на правилата  да се базира на утвърдените европейски и световни „гайдлайни“. Като там, където е необходимо, те да бъдат преработени и адаптирани към възможностите, които предлага медицина у нас.

Председателят на БЛС д-р Иван Маджаров очерта защо е важно съсловието  да  изработи правила за добра медицинска практика.

  1. Само така обективно ще се оценява труда на лекарите.
  2. Това ще даде възможност отговорно да бъдат  спирани атаките, че не се осигурява качествена медицинска помощ в лечебните заведения у нас.
  3. Това ще внесе яснота къде има истинска медицина.
  4. Амбицията на ръководството на БЛС е след изготвянето на правилата да започне да се плаща и за това, което е направено повече  от разписаното по дадената клинична пътека.

Зам. - председателят на БЛС проф. Николай Габровски допълни, че правилата на добра медицинска практика ще пазят лекарите и в съда.

 Зам. – министър Жени Начева коментира, че изготвянето на правилата за добра медицинска практика за всяка специалност в една Наредба ще улесни, както сключването на договори с НЗОК, така и финансирането на лечебните заведения.

Ръководството на БЛС разчита на активната позиция и подкрепа на Националните експертни специализирани лекарски бордове,  научните дружества, както и на  членовете на Съюза на българските медицински специалисти.

 

С уважение,

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС