КОНФЕРЕНЦИЯ на Сдружението на ОПЛ - Хасково

18-03-2016

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            Сдружението на ОПЛ – Хасково най-учтиво Ви кани да вземете участие в научно – практическа конференция, която ще се проведе на 25 март 2016 г. в гр. Хасково в конферентна зала на комплекс „Фантазия”, парк Кенана – при следната програма:

 

 

УС на СОПЛ – Хасково