На 9-ти април (събота) от 10,00ч. в парк-хотел "Европа", Кенана

06-04-2016

Ще се проведе семинар-обучение на тема

„РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ“

организиран от НЦОЗА и Консорциум „Тренинг СМ Алайънс”

Обучението е безплатно и е кредитирано от БЛС с 28 (двадесет и осем) кредитни точки.

Лектори на курса ще бъдат следните експерти-обучители:

доц. д-р Петър Маринов, дм; проф. д-р Риналдо Шишков, дмн;  доц. д-р Христо Кожухаров, дм; доц. д-р Антон Славчев, дм; доц. д-р Николина Ангелова – Барболова, дм; доц. д-р Калоян Стойчев, дм; д-р Петя Терзииванова, дм; д-р Георги Джупанов; доц. д-р Стефан Попов, дм; д-р Мая Стоименова - Попова, дм; проф. д-р Надежда Маджирова,  дмн; д-р Иво Митрев;