Разговори НРД за МД 2023 – 2025г.

21-09-2022

 

Уважаеми колеги,

   Започнаха разговорите на експертно ниво между представителите на НЗОК и БЛС по НРД за МД 2023 – 2025г. 

   Всички протоколи от проведените срещи ще бъдат качвани своевременно на сайта на БЛС в секция: НРД > подсекция: Преговори НРД 2023-2025. 

Ето и линк към секцията: https://blsbg.com/bg/pregovori-nrd-2023-2025_c106

   До този момент разговори бяха проведени по следните специалности: Нуклеарна медицина, УНГ, Лицево-челюстна хирургия и Образна диагностика. 

Източник: Пресцентър БЛС