ДЕКЛАРАЦИЯ

11-11-2022

До УС на БЛС

До РК на БЛС

До членовете на РЛК - Хасково

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

   Управителният съвет на РЛК – Хасково изразява своята подкрепа на решенията на УС на БЛС във връзка със създалата се ситуация, предизвикана от действията на Надзорния съвет на НЗОК.

Считаме, че сме длъжни да отстояваме постигнатото през миналата година преразпределение на „икономисаните“ средства, предназначени за заплащане дейността на лечебните заведения. Същото се отнася и за желанието да се постигнат възможни промени при договарянето на новия НРД 2023-2025 и създадената предпоставка за бламирането на този процес.

   Категорично възразяваме срещу вземането на еднолични решения и представянето им пред обществеността като договорени такива.

   УС на РЛК – Хасково настоява за незабавно възстановяване на истински договорен процес, така както е законово регламентиран от българския парламент.

 

УС на РЛК-Хасково