Управителен съвет на РЛК - Хасково

Председател

Д-р Николай Динков Колев

Заместник председател

Д-р Славея Димитрова Панкина

Секретар

Д-р Елена Генева Петрова

Членове

Д-р Веселин Георгиев Карагеоргиев

Д-р Елисавета Стефанова Иванова

Д-р Лиляна Михайлова Минкова

Д-р Николай Иванов Николов