Комисия по професионална етика

Председател

Д-р Бончо Райчев Димов

Членове

Д-р Валентина Димитрова Бонева

Д-р Владимир Христов Гончев

Д-р Здравко Василев Крушарски

Д-р Стойчо Димчев Караджов