ПОЗИЦИЯ НА БЛС

12-01-2018

ОТНОСНО ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗЗО, ЧЛ. 37, АЛ. 6,

ИЗРАЗЕНА В МЕДИЙНОТО ПРОСТРАНСТВО

ОТ Д-Р СТОЯН БОРИСОВ,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА БЛС НА 05.01.2018 Г.

Писменото становище може да видите тук: